Lista članova

Anne Mirna Baus

Anne Mirna Baus

Hrvatski, Francuski

Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska

Sandra Grgas

Sandra Grgas

Hrvatski, Engleski

Šibensko-kninska

Danijela Marinčić

Danijela Marinčić

Hrvatski, Engleski, Francuski

Šibensko-kninska, Zadarska, Splitsko-dalmatinska

Ivan Cukrov

Ivan Cukrov

Hrvatski, Engleski

Šibensko-kninska

Drazena Perkov

Drazena Perkov

Hrvatski, Engleski, Talijanski

Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska

Ivana Vučinović

Ivana Vučinović

Hrvatski, Engleski

Šibensko-kninska

Justina Cota

Justina Cota

Engleski

Šibensko-kninska

Marina Jurat

Marina Jurat

Hrvatski, Engleski, Francuski

Šibensko-kninska, Zadarska, Splitsko-dalmatinska

Mirko Burazer

Mirko Burazer

Hrvatski, Engleski, Španjolski

Šibensko-kninska, Zadarska, Splitsko-dalmatinska, Zagrebačka i grad Zagreb

Ivana Breulj

Ivana Breulj

Hrvatski, Engleski, Njemački, Talijanski

Šibensko-kninska, Zadarska, Splitsko-dalmatinska

Ines Ljubic

Ines Ljubic

Hrvatski, Engleski, Njemački, Talijanski

Šibensko-kninska

Ivan Višnjić

Ivan Višnjić

Hrvatski, Engleski, Njemački

Šibensko-kninska

Antonija Arambašić Bilan

Antonija Arambašić Bilan

Hrvatski, Engleski, Ruski, Talijanski

Šibensko-kninska

Ronny Radić

Ronny Radić

Hrvatski, Njemački

Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska

Karmen Bezbradica

Karmen Bezbradica

Hrvatski, Engleski

Šibensko-kninska

Marko Augustinovic

Marko Augustinovic

Engleski, Njemački

Šibensko-kninska, Zadarska, Splitsko-dalmatinska

Dubravka Strbinic Ciko

Dubravka Strbinic Ciko

Hrvatski, Engleski, Francuski, Talijanski

Šibensko-kninska

Marina Arabadžić

Marina Arabadžić

Hrvatski, Engleski, Njemački

Šibensko-kninska, Zadarska, Splitsko-dalmatinska

Ante Carić

Ante Carić

Hrvatski, Engleski, Talijanski

Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska

Zvonimira Krvavica

Zvonimira Krvavica

Hrvatski, Engleski, Francuski, Španjolski

Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska

Dario Biočić

Dario Biočić

Hrvatski, Engleski, Ruski

Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska

Anka Vanjak

Anka Vanjak

Hrvatski, Engleski, Francuski

Šibensko-kninska, Zadarska, Splitsko-dalmatinska

Igor Ianachi

Igor Ianachi

Engleski, Ruski

Šibensko-kninska

Jasna Perica

Jasna Perica

Hrvatski, Njemački

Šibensko-kninska, Zadarska, Splitsko-dalmatinska

Julien Marin Cukrov

Julien Marin Cukrov

Hrvatski, Francuski

Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska

Dario Mikulandra

Dario Mikulandra

Hrvatski, Engleski

Šibensko-kninska

Senka Curavic Nakic

Senka Curavic Nakic

Hrvatski, Engleski, Talijanski

Šibensko-kninska, Zadarska, Splitsko-dalmatinska

Mia Deković

Mia Deković

Hrvatski, Engleski, Španjolski, Talijanski

Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska

Anita Vukoja

Anita Vukoja

Hrvatski, Engleski

Šibensko-kninska, Zadarska

Danijela Tanfara

Danijela Tanfara

Hrvatski, Francuski, Španjolski, Talijanski

Šibensko-kninska

Bruno Radić

Bruno Radić

Hrvatski, Engleski, Talijanski

Šibensko-kninska, Zadarska

Nikol Dujmović

Nikol Dujmović

Hrvatski, Njemački

Šibensko-kninska, Zadarska, Splitsko-dalmatinska

Tina Biluš

Tina Biluš

Hrvatski, Engleski, Francuski, Ruski

Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska

Anita Garma

Anita Garma

Hrvatski, Engleski

Šibensko-kninska

Karolina Ferlindeš Lučev

Karolina Ferlindeš Lučev

Hrvatski, Engleski, Mađarski

Šibensko-kninska

Vinka Erceg

Vinka Erceg

Hrvatski, Njemački

Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska

Sanja Bubica

Sanja Bubica

Hrvatski, Engleski, Ruski

Šibensko-kninska

Krešimir Grubić

Krešimir Grubić

Hrvatski, Engleski

Šibensko-kninska

Josipa Petrina

Josipa Petrina

Hrvatski, Francuski

Šibensko-kninska

Vinka Skorić

Vinka Skorić

Hrvatski, Engleski, Ruski, Češki, Slovački

Šibensko-kninska

Sanja Krnić

Sanja Krnić

Hrvatski, Engleski, Španjolski

Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska

Božena Bulat

Božena Bulat

Engleski, Njemački

Šibensko-kninska

Nikolina Slipčević

Nikolina Slipčević

Hrvatski, Engleski, Ruski, Talijanski

Šibensko-kninska, Zadarska

Lores Kucaic Bobic

Lores Kucaic Bobic

Hrvatski, Njemački, Talijanski

Šibensko-kninska, Zadarska, Istarska, Primorsko-goranska, Ličko-senjska

Veronika Milin

Veronika Milin

Hrvatski, Engleski, Njemački, Talijanski

Šibensko-kninska, Zadarska, Splitsko-dalmatinska

Jasmina Nakić

Jasmina Nakić

Hrvatski, Engleski, Francuski, Talijanski

Šibensko-kninska

Zoja Radić

Zoja Radić

Hrvatski, Engleski, Ruski

Šibensko-kninska

Lada Damiani

Lada Damiani

Hrvatski, Francuski, Španjolski, Talijanski

Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, Zagrebačka i grad Zagreb, Varaždinska

Ivana Šišara

Ivana Šišara

Hrvatski, Engleski, Talijanski

Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska

Ivana Ljubić

Ivana Ljubić

Hrvatski, Engleski, Talijanski

Šibensko-kninska

Zlatka Rodin

Zlatka Rodin

Hrvatski, Engleski, Talijanski

Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska

Marijana Pušić

Marijana Pušić

Hrvatski, Engleski, Talijanski

Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska

Merica Mikuličin

Merica Mikuličin

Hrvatski, Engleski

Šibensko-kninska, Zagrebačka i grad Zagreb

Maja Bilić

Maja Bilić

Hrvatski, Engleski

Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska

Ivana Jakšić

Ivana Jakšić

Hrvatski, Engleski, Njemački

Šibensko-kninska

Silvana Šuljak

Silvana Šuljak

Hrvatski, Engleski, Nizozemski, Belgijski

Šibensko-kninska, Zadarska, Splitsko-dalmatinska, Zagrebačka i grad Zagreb

Deana Karađole Radovčić

Deana Karađole Radovčić

Hrvatski, Talijanski

Šibensko-kninska

Toni Brajković

Toni Brajković

Hrvatski, Engleski

Šibensko-kninska

Ivana Jurković

Ivana Jurković

Hrvatski, Engleski

Šibensko-kninska

Ana Ninić

Ana Ninić

Hrvatski, Engleski, Španjolski, Ruski

Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska

Irena Kuač

Irena Kuač

Hrvatski, Engleski, Njemački

Šibensko-kninska, Zadarska, Splitsko-dalmatinska

Ivanka Čoga

Ivanka Čoga

Hrvatski, Njemački

Šibensko-kninska

Jasminka Kozić

Jasminka Kozić

Hrvatski, Engleski, Njemački

Šibensko-kninska, Zadarska, Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska, Zagrebačka i grad Zagreb

Diana Bolanča

Diana Bolanča

Hrvatski, Engleski, Francuski

Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska

Slavenka Ivanković

Slavenka Ivanković

Hrvatski, Poljski

Šibensko-kninska

Marina Garma Zemunik

Marina Garma Zemunik

Hrvatski, Engleski

Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska

Zorka Budimir

Zorka Budimir

Francuski

Šibensko-kninska

Andreas Dujmović

Andreas Dujmović

Hrvatski, Engleski, Njemački

Šibensko-kninska, Zadarska, Splitsko-dalmatinska

Danijela Ćopić

Danijela Ćopić

Hrvatski, Engleski

Šibensko-kninska

Antonia Slamić

Antonia Slamić

Hrvatski, Engleski, Francuski, Talijanski

Šibensko-kninska, Zagrebačka i grad Zagreb

Dunja Odak

Dunja Odak

Hrvatski, Engleski, Španjolski, Talijanski

Šibensko-kninska

Tea Govedić

Tea Govedić

Hrvatski, Engleski, Češki

Šibensko-kninska

Maja Zaninović

Maja Zaninović

Hrvatski, Engleski, Njemački

Šibensko-kninska

Ivana Lovrić

Ivana Lovrić

Hrvatski, Engleski

Šibensko-kninska

Ilijana Dragović Madić

Ilijana Dragović Madić

Hrvatski, Engleski

Šibensko-kninska

Ana Paic Bumbak

Ana Paic Bumbak

Hrvatski, Engleski, Talijanski

Šibensko-kninska

Benjamin Rade

Benjamin Rade

Hrvatski, Engleski, Njemački

Šibensko-kninska, Zadarska, Splitsko-dalmatinska

Lucija Matacin

Lucija Matacin

Engleski, Francuski

Šibensko-kninska, Zadarska