Nikol Dujmović

Nikol Dujmović

Jezici na kojima vodim:

Hrvatski, Njemački

Položene županije:

Šibensko-kninska, Zadarska, Splitsko-dalmatinska

Usluge koje pružam:

#razgleg Šibenika #razgled Zadra

Kontakt:

+3859873499

[email protected]

Upit za vođenje

Zatvori