Kodeks ponašanja

Udruge turističkih voidča "Mihovil" Šibenik

1. Obaveze članova

Članovi udruge su dužni posvetiti se postignućima i održavanju visokog nivoa profesionalnog ponašanja ustanovljenog u kodeksu ponašanja.

2. Kodeks ponašanja

Kodeks ponašanja definira profesionalno ponašanje koje članovi udruge moraju održavati kao uvjet članstva u udruzi. Poštivanje kodeksa ponašanja je obavezno. Nepoštivanje istog može dovesti do izricanja stegovne mjere protiv člana udruge od strane Nadzornog odbora. Od članova udruge očekuje se profesionalnost na visokom nivou.

2.1 Članovi su obavezni pridržavati se slijedećih pravila:

 • ponašati se u skladu sa zakonima i običajima svoje države,
 • izražavanje predrasuda, privrženosti ili osobnog mišljenja na temu rase, vjere, rata, politike i sl. je neprihvatljivo,
 • podržavati i čuvati reputaciju udruge. Svako ponašanje kojim se nanosi šteta ugledu Udruge i njenih članova smatra se teškom povredom Kodeksa ponašanja,
 • prijaviti udruzi bilo kakav sukob interesa koji se može pojaviti pri prezentiranju udruge,
 • ne zloupotrebljavati ovlasti udruge radi osobnog probitka ili koristi,
 • poštivati povjerljivost informacija.

3. Pravila dobrog profesionalnog rada

Ova pravila se odnose na osnovna pravila utemeljena kodeksom ponašanja i ukazuju na standarde kojima članovi trebaju težiti u postizanju i interesima profesionalnog rada.

Neuspjeh u postizanju standarda sam ne dovodi do stegovne mjere protiv člana, ali na prijavu o bilo kakvom negativnom događaju ili pritužbi na rad ili ponašanje člana, pokreće se postupak pred Nadzornim odborom.

Članovi udruge moraju prihvatiti odgovornost i obaveze koje se podrazumijevaju u njihovom poslu. U poštivanju samih sebe i drugih sa kojima surađuju u svom profesionalnom životu, trebali bi težiti, održavati i promovirati slijedeća pravila:

POŠTIVANJE UDRUGE I ČLANOVE UDRUGE

 • izbjegavati direktno ili indirektno kvarenje ugleda, interesa ili planova ostalih članova udruge,
 • promovirati i preporučiti udrugu i njena pravila,
 • podržavati obrazovne standarde i politiku udruge te prednosti stjecanja obrazovanja, treninga i dodatnog profesionalnog usavršavanja,
 • izbjegavati profesionalnu kritiku održavajući profesionalno ponašanje,
 • ne kvariti reputaciju i interese udruge.

OSOBNO PONAŠANJE

 • regulirati profesionalne poslove visokim standardom poštenja te podržavati zakonsku odgovornost na svim poljima,
 • učinkovito koristiti raspoloživa sredstva,
 • pri težnji vlastitim ambicijama i interesima misliti i na interese drugih,
 • održavati visoki nivo profesionalne sposobnosti, znanja i vještina. Koristiti prednosti i prilike za dodatno obrazovanje i usavršavanje te unapređenje i poboljšanje profesionalnog ponašanja.

POŠTIVANJE POSLODAVACA

 • izvršavati dužnosti i odgovornosti savjesno i sa poštivanjem interesa poslodavaca.
 • konzultirati se i savjetovati sa poslodavcem kod izvršavanja ili prihvaćanja bilo kakve promjene u itineraru da ne bi bilo zakonskih implikacija,
 • poštivati interese profesije i javne interese u ispunjavanju obaveza prema poslodavcu.

POŠTIVANJE PREMA KOLEGAMA U TURIZMU

 • promovirati dobre odnose kroz efikasnu komunikaciju i suradnju.
 • stvoriti povjerenje i poštovanje kolega i njihovih kvalifikacija.
 • članovi udruge nikad i pod nikakvim okolnostima ne smiju dati vlastitu iskaznicu na korištenje drugoj osobi.

POŠTIVANJE PREMA GOSTIMA, KLIJENTIMA I POSLODAVCIMA

 • utemeljiti dobre ali ne prisne poslovne odnose,
 • stvoriti i razviti dobre odnose sa klijentima, gostima i poslodavcima u cilju međusobnog povjerenja i razumijevanja,
 • voditi računa o sigurnosti gostiju,
 • dolaziti točno na svaki sastanak odnosno vođenje, preporuča se 15 minuta prije ugovorenog termina,
 • biti uvijek prikladno odjeveni.

OKOLIŠ

 • štititi reputaciju turista nastojeći osigurati da grupe koje vodimo poštuju okoliš, životinjski svijet, gradove i spomenike kao i lokalne običaje i tradicije.

4. Završne odredbe

Ovaj Kodeks Statut stupa na snagu danom donošenja, Stupanjem na snagu ovog Kodeksa Statuta prestaje važiti Kodeks donesen 24.ožujka 2006. Godine.

Dokmenti