Opći uvjeti

  1. Područje djelovanja udruge sukladno ciljevima je kultura i umjetnost, obrazovanje, znanost i istraživanje, gospodarstvo i zaštita okoliša i prirode.
  2. Djelatnosti udruge kojima se ostvaruju ciljevi su jasno nabrojani u statutu.
  3. Članstvo u udruzi pretpostavlja poštivanje propisa, te akata i odluka udruge.
  4. Zbog istinitost podataka Udruga traži pri učlanjenju uvid u rješenje o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističkog vodiča i iskaznici turističkog vodiča.
  5. Svaki član je obvezan točno i istinito navesti informacije koje su nužne.
  6. Članovi udruge su dužni posvetiti se postignućima i održavanju visokog nivoa profesionalnog ponašanja ustanovljenog u kodeksu ponašanja.
  7. Smatra se da je član pristao na ove Opće uvjete registracijom na internet stranicama UTV Mihovil Šibenik. Ukoliko se ne slaže s ovim Općim uvjetima molimo da se ne registrira na internet stranice udruge.
  8. Ovi Opći uvjeti mogu biti ažurirani bez posebne obavijesti članovima, te je dužnost članova da prate internet stranice UTV Mihovil Šibenik radi uvida u eventualne promjene.
  9. Statut je javno objavljen te se smatra sastavnim dijelom ovih Općih uvjeta te stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u Registar udruga koji se vodi pri nadležnom tijelu državne uprave.
  10. Statut udruge, Kodeks ponašanja, Pravila privatnosti, Uvjeti korištenja ili drugi dokumenti su javno objavljeni te se smatraju sastavnim dijelom općih uvjeta te stupa na snagu danom donošenja.