Ako želiš postati član?

Uvjeti za članstvo

Članom UTV “Mihovil“ Šibenik može postat svaki turistički vodič koji:

 1. ispunjava uvjete propisane Zakonom o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17) za obavljanje poslova turističkog vodiča na području Šibensko–kninske županije,
 2. ima položen ispit za turističkog vodiča, posjeduje Rješenje o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča koje izdaje nadležni ured i važeću iskaznicu za Šibensko-kninsku županiju,
 3. dostavi preslike Rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča koje izdaje nadležni ured i važeće iskaznice za Šibensko-kninsku županiju (obje strane) na adresu: [email protected]

>Upravni odbor UTV “Mihovil“ Šibenik odlučuje o učlanjenju u roku od 15 dana od registracije na internetskoj pristupnici, te po primitku svih traženih dokumenata.

Po odobrenju Upravnog odbora, novi član dužan je:

 1. uplatiti upisninu UTV “Mihovil“ Šibenik u iznosu od 15,00 EUR,
 2. uplatiti godišnju članarinu u iznosu od 40,00 EUR,
 3. uplate izvršiti na žiroračun UTV “Mihovil“ Šibenik HR64 2390 0011 1990 0495 2,
 4. registrirati se na internetskoj stranici UTV “Mihovil“ Šibenik čime se istovremeno obvezuje na sudjelovanje u radu UTV “Mihovil“ Šibenik, te poštivanje odredbi Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela UTV “Mihovil“ Šibenik.

Za članstvo u UTV “Mihovil“ Šibenik upravni odbor zadržava pravo provjere kandidata u interpretaciji na terenu, tj. u praksi.

Često postavljana pitanja:

Garantirate li mi posao, ako se učlanim?

Ukratko, UTV “Mihovil“ Šibenik ne daje garanciju.

Udruga turističkih vodiča “Mihovil“ Šibenik nije osnovana niti postoji da bi vodičima tražila i dogovarala posao ili u bilo kojemu obliku posredovala u obavljanju bilo kakvih usluga turističkih vodiča. Agencije same biraju vodiča čiji podaci su istaknuti na internetskoj stranici UTV “Mihovil“ Šibenik.

Ne vidim razlog mog učlanjenja ako mi UTV “Mihovil“ Šibenik neće dati posao.

Žao nam je što vam naši ciljevi nisu dovoljan razlog za učlanjenje.

Ciljevi Udruge turističkih vodiča “Mihovil“ Šibenik su:

 • promicanje, afirmacija, unapređenje poziva turističkog vodiča i zaštita njihovih prava,
 • doprinos valorizaciji turističkih resursa na području svog djelovanja,
 • osvješćivanje javnosti s ciljem očuvanja materijalne, nematerijalne i prirodne baštine,
 • zaštita i promicanje povijesno-kulturne baštine i nacionalnoga identiteta.

Dakle, cilj UTV “Mihovil“ Šibenik je sasvim druge naravi, a detaljnije o području djelovanja, ciljevima i djelatnostima udruge možete pročitati u našem statutu (članak 5. i 6.).

Koja je cijena članarine?

Jednokratna upisnina u UTV “Mihovil“ Šibenik iznosi 15 EUR, a godišnja članarina iznosi 40 EUR. Uplatu izvršiti na žiroračun UTV “Mihovil“ Šibenik: HR64 2390 0011 1990 0495 2. Pri uplati upisati model 02, a za poziv na broj upisati datum uplate.

Može li UTV “Mihovil“ Šibenik ispostaviti račun za moja vođenja.

Može ako ste redovan član.

Sukladno članku 78. Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17, 25/19, 98/19, 42/20) udruge turističkih vodiča mogu u ime i za račun svojih članova, kao i u svoje ime, a za račun svojih članova posredovati u pružanju usluga turističkog vodiča uz obavezu izdavanja računa korisniku usluge.

Kada mogu očekivati uplatu novčanih sredstava na moj žiroračun?

Nakon što član ispuni zahtjev za izradu računa na našoj internetskoj stranici, administrator će provjeriti sve podatke te račun ispostaviti naručitelju usluge.

Za svaku uslugu član i UTV “Mihovil“ Šibenik moraju potpisati Ugovor o djelu sukladno Zakonu o obveznim odnosima, čl. 590.

Nakon uplate prema izdanom računu UTV “Mihovil“ Šibenik će izvršiti isplatu na žiroračun člana po obračunu za drugi dohodak.

Koji iznos će mi biti isplaćen?

Cijene usluga na internetskoj stranici UTV “Mihovil“ Šibenik su istaknute u bruto iznosu bez PDV-a jer UTV “Mihovil“ Šibenik nije u ustavu PDV-a. Na vaš žiro račun bit će uplaćen neto iznos jer će vam UTV “Mihovil“ Šibenik uplatiti sve vaše doprinose prema Ugovoru o djelu, a sve sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Zakonu o doprinosima.

Što je ugovor o djelu i naplata u kategoriji drugog dohotka?

Ugovor o djelu je jedan od načina na koji član UTV “Mihovil“ Šibenik može odraditi uslugu za neku agenciju i za tu uslugu primiti novčanu naknadu.

Drugi dohodak je način obračuna naknade po ugovoru o djelu, a definiran je Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o doprinosima. To znači da se od iznosa koji je dogovoren za uslugu uplaćuje mirovinsko osiguranje, porez, prirez i zdravstveno osiguranje.

Moram li čekati da naručitelj usluge izvrši uplatu? Zašto mi se odmah ne isplate novčana sredstva?

UTV “Mihovil“ Šibenik samo ispostavlja račun u vaše ime, ali ne garantira da će taj račun biti plaćen.

Nažalost, na tržištu postoje agencije koje ne izvršavaju svoje obaveze na vrijeme. UTV “Mihovil“ Šibenik ne može vršiti isplate novčanih sredstava članovim ukoliko nisu naplaćeni. Dakle, kako bi se očuvala financijska stabilnost, UTV “Mihovil“ Šibenik izvršit će vam isplatu nakon što je naručitelj usluge plati. Ono što možete napraviti je da prije svakog ugovaranja poslova dobro provjerite s kim ćete poslovati.

Što ako naručitelj usluge nikada ne izvrši uplatu prema računu za moje usluge?

UTV “Mihovil“ Šibenik obavijestiti će dužnika o nepodmirenim troškovima te nastojati naplatiti uslugu. U krajnjem slučaju postoji mogućnost pokretanja ovršnog postupka.

Ja se bavim i drugim uslugama koje su povezane s turizmom. Može li UTV “Mihovil“ Šibenik ispostaviti račun i za te usluge?

Ne. Mi smo strukovna udruga turističkih vodiča te je Zakonom o pružanju usluga u turizmu jasno definirano koje usluge može pružati turistički vodič. Na našim stranicama također možete naći i cjenik s jasno definiranim cijenama za pojedine usluge.

Što ako u cjeniku nema usluge koje ja pružam odnosno koju sam dogovorio s naručiteljem?

U UTV “Mihovil“ Šibenik imamo jako puno članova koji obavljaju različite usluge turističkog vođenja te je nemoguće uvrstiti sve zbog preglednosti samog cjenika. Zbog toga smo jasno definirali cjenik koji je jasan i jednostavan, a veže se za vrijeme trajanje usluge vodiča bez obzira o kojoj se usluzi radi.

Agencija je tražila popust na uslugu? Što da radim?

Na stranicama UTV “Mihovil“ Šibenik nalazi se cjenik usluga i računi će se ispostavljati sukladno njemu. Kao UTV “Mihovil“ Šibenik uvijek ćemo se zalagati za poštenu konkurenciju na tržištu usluga.

Ja imam svoj obrt odnosno firmu. Ako dobijem upit preko UTV “Mihovil“ Šibenik, mogu li sam naplatiti uslugu ili UTV “Mihovil“ Šibenik mora naplatiti dogovorenu uslugu?

To dajemo vama na izbor. Možete sami, a može i UTV “Mihovil“ Šibenik naplatiti umjesto vas.

Ako nisam član UTV “Mihovil“ Šibenik, mogu li sudjelovati u aktivnostima koje UTV Mihovil Šibenik organizira?

Samo redovni članovi mogu sudjelovati u aktivnostima organiziranim od strane UTV “Mihovil“ Šibenik, osim ako UTV “Mihovil“ Šibenik ne definira drugačije.