Šetnja Kanalom sv. Ante

Šetnja Kanalom sv. Ante

Sredinom prosinca, dobili smo poziv Javne ustanove Priroda Šibensko-kninske županije, kako bi nas upoznali s programom edukativnih šetnji Kanalom sv. Ante. Šetnicom u Kanalu proveli su nas zaposlenici i suradnici JU Priroda, te su nas pritom educirali o prirodnom bogatstvu zaštićenog krajobraza Kanal-Luka. 

Šetnja je bila pilot edukativna radionica koja je vezana za projekt "Turistička valorizacija Kanala sv. Ante u Šibeniku - 2. faza", a u sklopu kojeg se uskoro treba otvoriti Posjetiteljski centar u uvali Minerska.

Priča je započela s objašnjenjem pojma zaštićeni krajobraz, kao i stupnjevima zaštite koji se odnose na kanal sv. Ante. Upoznali su nas s posebnostima živih organizama u Kanalu i njihovih prirodnih staništa, a poseban naglasak je bio na halofite - biljke koje vole sol. Isto tako, detaljnije su nam objasnili bogatstvo mora i njegov značaj u svakodnevnom životu i poslu. Neizbježna tema je bila zaštita prirodnih područja i zaštita od požara. Pored prirodnih vrijednosti, spomenuli smo i kulturnu baštinu - suhozide.

Ova prekrasna morska priča u prirodi završena je stihovima Josipa Prudeusa: "Ne može se dotaknuti more, ako ruka ne ide iz srca."

Zahvaljujemo na pozivu JU "Priroda" Šibensko-kninske županije i veselimo se otvorenju Posjetiteljskog centra!

Fotogalerija:

Napisano 29.12.2022, autor Danijela Marinčić

Nazad