RADIONICA GOSPODARENJE OTPADOM I ODRŽIVI TURIZAM

RADIONICA GOSPODARENJE OTPADOM I ODRŽIVI TURIZAM

Naš projekt "Sijela s guvna - kreativno pripovijedanje u ruralnom turizmu" nastavlja dalje s radionicama koje se tiču aktualnih tema u turizmu. Današnje predavanje na temu "Gospodarenje otpadom i održivi turizam" održalo se u Kninu u dvorani Studentskog doma "Fra Lujo Marun", a voditelj ove javne radionice bio je Dimitrije Dujmović, voditelj projekata i djelatnik Ekološke udruge "Krka" Knin koja je naš partner u projektu "Sijela s guvna".

Prvi dio predavanja obuhvatio je problem otpada i povezanosti turizma s gospodarenjem otpada. Predavač je objasnio na koje načine smanjiti nastanak otpada, te kako što učinkovitije gospodariti s nastalim otpadom. Predložio je neka jednostavna i ekološki prihvatljiva rješenja, a destinacije koje se turistički razvijaju morale bi uzeti u obzir prihvatljivo zbrinjavanje otpada i kako smanjiti pritisak na okoliš.

Nastavak predavanja odnosio se na održivi turizam, pojam koji uključuje brigu o zaštiti okoliša, te potrošnju prirodnih resursa u mjeri koja se može podnijeti. Sudionici radionice rado su se uključili u raspravu sa svojim iskustvima, primjerima dobre prakse, ali i naglascima na probleme koji se događaju. Iako u društvu ima dosta izazova i zapreka, kažu sudionici, ne treba se obeshrabriti jer danas se sve više prepoznaje i cijeni održivost i odgovorno ponašanje.

Zajednički je zaključak današnje radionice da u svakom projektu, u svakoj inicijativi treba početi od sebe, a naše će djelovanje imati utjecaj na zajednicu.

Fotogalerija:

Napisano 10.11.2021, autor Danijela Marinčić

Nazad