Međunarodni dan turističkih vodiča i tri razgleda

Međunarodni dan turističkih vodiča i tri razgleda

Međunarodni dan turističkih vodiča kojeg smo obilježili 21. veljače je dan posvećen promociji turističkih vodiča i njihovoj važnoj ulozi u turizmu. U skladu s tim, naši članovi su častili sugrađane  i sve zainteresirane s tri zanimljiva besplatna razgleda koji su se odvili u tri različita dana i termina. S obzirom na bogatu kulturnu i povijesnu baštinu Šibenika, Međunarodni dan vodiča je još jedna  prilika za istaknuti i promovirati bogatstvo kulturno povijesne baštine i turističke ponude Šibenika.

U prvom razgledu, u nedjelju, 18. veljače,  Zlatka Rodin nas je povela u zanimljivu šetnju vremenom našeg velikana Fausta Vrančića. "S Faustom po Šibeniku" je turistička ruta inspirirana njegovim životom i radom i njegovom vezom s gradom.  Pokazala je mjesta koja su bila važna za Fausta i grupa je saznala o njegovom širokoj raznovrsnosti interesa i postignuća. Usput su naučili i nove riječi iz njegovog „Rječnika pet najuglednijih europskih jezika“.

Drugi tematski razgled grada u utorak 20.2. uoči Dana turističkih vodiča nosio je naziv "Ad limina ecclesiarum Sibenici - Tragovima šibenskih crkava koje više nema - Koliko Šibenik zapravo ima crkava?". Dario Mikulandra, istraživač sakralne baštine Šibenika, predstavio je crkve koje su nekada postojale, ali su danas nestale ili imaju drugu funkciju. Posjetitelji su imali priliku vidjeti prostor crkve sv. Martina u kompleksu samostana sv. Frane, dvojnu crkvu sv. Julijana i sv. Nikole te dobiti najnovije informacije o kompleksu kolegijalne crkve opata sv. Nikole. Prisjetili su se ostataka srušenih crkava sv. Roka, Božjeg Blagdana, sv. Mihovila, sv. Petra Mučenika i sv. Petra apostola, kao i ostataka starijih crkava ugrađenih u crkve sv. Duha i sv. Ivana te kompleksa srednjovjekovnog leprozorija/hospitala sv. Marije.

Na sam Dan turističkih vodiča, 21. veljače, Andreas Dujmović poveo nas je u "Šetnju gradom". To je bio klasičan razgled na neklasičan način. Ljudi su imali priliku doživjeti grad iz druge perspektive gdje ih je upućivao da skrenu pozornost na detalje koje inače ne primijetimo šetajući po gradu po auto pilotu. Tako su saznali čemu su služili zazidani kantuni,  što su oreccioni i još puno drugih zanimljivih i iznenađujućih sitnica.

Napisano 26.02.2024, autor Vinka Skorić

Nazad