Edukativne radionice Društva psihologa ŠKŽ na temu kulture komuniciranja u turizmu

Edukativne radionice Društva psihologa ŠKŽ na temu kulture komuniciranja u turizmu

Dobre komunikacijske vještine predstavljaju preduvjet dobrih međuljudskih odnosa, kako u privatnim i neformalnim odnosima, tako i u poslovnom okruženju. Premda svi svakodnevno komuniciramo i to nam se čini kao nešto jednostavno, nerijetko se događaju nesporazumi u komunikaciji ili jednostavno manjak vještina da adekvatno prenesemo i/ili primimo poruku, što posljedično može dovesti do frustracije kod komunikacijskih partnera, pa čak i konflikata među ljudima. U određenim profesijama, a između ostalog u turističkoj djelatnosti, komunikacija je od ključne važnosti jer sve su aktivnosti, koje se odvijaju, komunikološke naravi.

Ovo je uvod kojim smo predstavili ciklus edukativnih radionica u sklopu projekta Kul_tur.kom - kultura komuniciranja u turizmu zajedno s našim partnerima Društvom psihologa Šibensko-kninske županije. Već u ovom uvodu, ističe se ono očito da komunikacija, koliko god je svakodnevna, na prvi pogled jednostavna, često može dovesti do nesporazuma. 

U želji za unapređenjem naše profesije, odlučili smo se za ovu temu jer smo uvidjeli kako postoji potreba za edukacijom turističkih vodiča kako bi premostili eventualne prepreke u komunikaciji, riješili nesporazume, teške situacije, posebno sa zahtjevnim gostima.

Ukupno je bilo 9 radionica, a obradili smo različite teme - od neverbalne komunikacije, emocija u komunikaciji, teških sugovornika, kritika, komplimenata do vođenja grupe. Najveći naglasak bio je na asertivnoj komunikaciji tj. naučili smo kako u razgovoru izreći svoje mišljenje, istovremeno poštivati i uvažavati tuđe osjećaje. Osvijestili smo u razgovoru razliku između "ja poruka" i "ti poruka".

Naše predavačice mag. psych. Jelena Milaković i prof. psihologije Antonia Salvesani, iz Društva psihologa ŠKŽ, na zanimljiv i dinamičan način vodile su nas kroz sve teme, uz dosta vježbi, naučile su nas nekim novim tehnikama, npr. riječ sendvič sada ima za nas potpuno novo značenje kao način konstruktivne kritike.

Kao i sve naše dosadašnje edukacije, tako su i ove radionice bile prigoda za druženje, s puno smijeha i zabave. Na radionicama su aktivno sudjelovali i studenti Veleučilišta u Šibeniku, smjer turističkog menadžmenta, vjerujemo kako će im ova edukacija pomoći u razvoju karijere u turizmu.

Projekt Kul_tur.kom- Kultura komuniciranja u turizmu sufinaciralo je i odobrilo Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske kroz Javni natječaj za sufinaciranje projekata udruga u turizmu u 2022. godini. 

 

Napisano 15.02.2023, autor Danijela Marinčić

Nazad