Vinka Skorić

Vinka Skorić

Jezici na kojima vodim:

Hrvatski, Engleski, Ruski, Češki, Slovački

Položene županije:

Šibensko-kninska

Kontakt:

Upit