Ana Paić Bumbak

 Nakon završenog Fakulteta za turistički              hotelski menadžment u Opatiji, život me poslom nosio po svijetu, upoznavajući druge kulture i utvrđujući znanje stranih jezika, ali me ipak vratio u moj grad Šibenik.

Nije mi žao, jer moj Šibenik dušu ima! Rado ću Vam pokazati to....