Kako angažirati vodiča
Udruga turističkih vodiča ''Mihovil'' Šibenik ne posreduje u dodjeli vođenja svojim članovima. U skladu s tim na našoj web stranici možete naći popis naših članova te ih angažirati direktno, kao i cjenik njihovih usluga.
Lista članova


Filtriranje prema jeziku:


ENG Engleski ITA Talijanski RUS Ruski GER Njemački FRA Francuski
ESP Španjolski HRV Hrvatski NED Nizozemski HUN Češki HUN Mađarski
SVE Švedski SK Slovački ESP Poljski JAP Japanski NOR Norveški

clik on for more info about your guide

  Ime i prezime Dozvola za županiju Jezici Kontakt
Senka Curavić Šibensko - kninska
Zadarska županija
Splitsko - dalmatinska
ENG HRV ITA senkatula@gmail.com
098 931 0824
Veronika Milin Šibensko - kninska
Splitsko - dalmatinska
Zadarska županija
ENG GER HRV ITA veronika.milin@gmail.com
091 5519923
Marijana Pušić Šibensko - kninska
Splitsko - dalmatinska
ENG HRV ITA maragasguidedtours@gmail.com
098 963 11 63
Deana Karađole Radovčić Šibensko - kninska HRV ITA deana.radovcic@yahoo.com
091 5167 444
Lores Kučaić Bobić Zadarska
Šibensko-kninska
Ličko-senjska
Primorsko-goranska
Istarska
GER HRV ITA lores.kucaic@gmail.com
098 959 0559
Vinko Bakija Šibensko - kninska
Zadarska županija
Splitsko - dalmatinska
ENG HRV ITA FRA vibak@vip.hr
091 211 4269
Ines Ljubić Šibensko - kninska ENG GER HRV ITA inesljubic@gmail.com
098 276 510, 099 238 6085
Lada Damiani Šibensko - kninska
Varaždinska
Zagrebačka
Splitsko - dalmatinska
HRV ITA FRA ESP damianil@yahoo.com
091 3779746
Dubravka Štrbinić Ciko Šibensko - kninska ENG HRV ITA FRA duba1110@yahoo.co.uk
091 5190027
Dražena Perkov Šibensko - kninska
Splitsko - dalmatinska
ENG HRV ITA drazena.perkov@yahoo.com
098 938 3458
Antonia Slamić Šibensko - kninska
Grad Zagreb
Zagrebačka županija
ENG HRV ITA FRA antonia.slamic@gmail.com
092 1885 693
Ana Paić Bumbak Šibensko - kninska ENG HRV ITA anapaicbumbak0810@gmail.com
095 8404 012
Ivana Breulj Zadarska
Šibensko-kninska
Splitsko dalmatinska
ENG GER HRV ITA ibreulj@gmail.com
091 948 8148
Antonija Arambašić Bilan Šibensko - kninska ENG HRV ITA RUS antonija_arambasic@yahoo.com
099 505 1462
Mia Deković Šibensko - kninska
Splitsko - dalmatinska
ENG HRV ITA ESP mia.dekovic@gmail.com
091 566 7752
Ivana Ljubić Šibensko - kninska ENG HRV ITA iljubic30@yahoo.com
091 880 2955
Dunja Odak Šibensko - kninska ENG HRV ITA ESP dunja.odak@yahoo.com
091 568 1700
Danijela Tanfara Šibensko - kninska HRV ITA FRA ESP tanfica@gmail.com
095 544 0019
Zlatka Rodin Šibensko - kninska
Splitsko - dalmatinska
ENG HRV ITA zlatkarodin@yahoo.com
091 1572 653
Ante Carić Šibensko - kninska
Splitsko - dalmatinska
ENG HRV ITA ante.caric@gmail.com
091 500 6105
Bruno Radić Šibensko - kninska
Zadarska županija
ENG HRV ITA bruno.radic5@gmail.com
098 9504 057
Marina Arabadžić Šibensko - kninska
Splitsko - dalmatinska
ENG GER HRV ITA marina.sibenik@gmail.com
098 195 27 70
Nikolina Slipčević Šibensko - kninska
Zadarska županija
ENG HRV ITA RUS nikolina.slipcevic612@gmail.com
095 9012 364
Jasmina Nakić Šibensko - kninska
Splitsko - dalmatinska
ENG HRV ITA FRA jasmina.jaram@gmail.com
098 919 8089
Sanja Krnić Šibensko - kninska
Splitsko - dalmatinska
ENG HRV ITA ESP sanja_krnic@yahoo.com
095 910 0886

Udruga turističkih vodiča "Mihovil Šibenik"
Info i najave: utvmihovil@gmail.com
Obala palih omladinaca 3 | 22000 Šibenik
Ovlaštene osobe za zastupanje udruge: 
Predsjednica: Tina Biluš +385 99 684 1016
Dopredsjednica: Mia Deković:  +385 91 566 7752
Tajnica: Nikol Dujmović +385 98 873 499