Kako angažirati vodiča
Udruga turističkih vodiča ''Mihovil'' Šibenik ne posreduje u dodjeli vođenja svojim članovima. U skladu s tim na našoj web stranici možete naći popis naših članova te ih angažirati direktno, kao i cjenik njihovih usluga.
Lista članova


Filtriranje prema jeziku:


ENG Engleski ITA Talijanski RUS Ruski GER Njemački FRA Francuski
ESP Španjolski HRV Hrvatski NED Nizozemski HUN Češki HUN Mađarski
SVE Švedski SK Slovački ESP Poljski JAP Japanski NOR Norveški

clik on for more info about your guide

  Ime i prezime Dozvola za županiju Jezici Kontakt
Tea Govedić Šibensko - kninska ENG HRV CZE artea.tour@gmail.com
099 322-1010
Zvonimira Krvavica Šibensko - kninska
Splitsko - dalmatinska
Dubrovačko neretvanska županija
ENG HRV FRA ESP kzvoone@gmail.com
091 563 1353
Marina Arabadžić Šibensko - kninska
Splitsko - dalmatinska
ENG GER HRV ITA marina.sibenik@gmail.com
098 195 27 70
Mia Deković Šibensko - kninska
Splitsko - dalmatinska
ENG HRV ITA ESP mia.dekovic@gmail.com
091 566 7752
Sandra Grgas Šibensko - kninska ENG HRV sandragrgas79@gmail.com
098 179 03 88
Vinko Bakija Šibensko - kninska
Zadarska županija
Splitsko - dalmatinska
ENG HRV ITA FRA vibak@vip.hr
091 211 4269
Benjamin Rade Šibensko - kninska
Zadarska
Splitsko - dalmatinska
ENG GER HRV benjamin.rade@croatiamignons.com
091 9171-333
Igor Ianachi Šibensko - kninska ENG HRV RUS igor.yanaky@gmail.com
091 754 4087
Ivana Ljubić Šibensko - kninska ENG HRV ITA iljubic30@yahoo.com
091 880 2955
Ivana Jurković Šibensko - kninska ENG HRV tim.ivana.jurkovic@gmail.com
091 566 9908
Lucija Matacin Šibensko - kninska
Zadarska
ENG HRV FRA dujmovicl@yahoo.com
095 553 05 37
Silvana Suljak Šibensko - kninska
Splitsko - dalmatinska
Zadarska županija
Zagrebačka županija i grad Zagreb
ENG HRV NED silvanasuljak@hotmail.com
098 9050 747
Marina Jurat Šibensko - kninska
Splitsko - dalmatinska
Zadarska županija
ENG HRV FRA marina_jurat@net.hr
095 811-8244, 098 973-8217
Senka Curavić Šibensko - kninska
Zadarska županija
Splitsko - dalmatinska
ENG HRV ITA senkatula@gmail.com
098 931 0824
Irena Kuač Šibensko - kninska
Splitsko - dalmatinska
Zadarska
ENG GER HRV irenakuac@hotmail.com
098 991 02 82
Anka Vanjak Šibensko - kninska
Zadarska
ENG HRV FRA abagic@gmail.com
091 959 0940
Marina Garma Zemunik Šibensko - kninska
Splitsko - dalmatinska
ENG HRV marina.garma@yahoo.com
091 560 61 16
Karmen Bezbradica Šibensko - kninska ENG HRV k.b.olala@gmail.com
091 731 7116
Anita Garma Šibensko - kninska ENG HRV aklarendic@gmail.com
098 174 3285
Ana Ninić Šibensko - kninska
Splitsko - dalmatinska
ENG HRV RUS ESP ananinic@gmail.com
098 816 488
Toni Brajković Šibensko - kninska ENG HRV toni.brajkovic@gmail.com
095 588 3360
Jasminka Kozić Šibensko - kninska
Zadarska
Splitsko - dalmatinska
Dubrovačko - neretvanska
Grad Zagreb i Zagrebačka županija
ENG GER HRV jasminka.kozic@gmail.com
098 818 704
Jasmina Nakić Šibensko - kninska
Splitsko - dalmatinska
ENG HRV ITA FRA jasmina.jaram@gmail.com
098 919 8089
Vinka Skorić Šibensko - kninska ENG HRV RUS CZE SK vinky.skoric@gmail.com
098 168 2574
Marijana Pušić Šibensko - kninska
Splitsko - dalmatinska
ENG HRV ITA maragasguidedtours@gmail.com
098 963 11 63
Ines Ljubić Šibensko - kninska ENG GER HRV ITA inesljubic@gmail.com
098 276 510, 099 238 6085
Sanja Krnić Šibensko - kninska
Splitsko - dalmatinska
ENG HRV ITA ESP sanja_krnic@yahoo.com
095 910 0886
Andreas Dujmović Šibensko - kninska
Zadarska županija
Splitsko - dalmatinska
ENG GER HRV andreas@sanandreas.hr
095 552 3682
Dunja Odak Šibensko - kninska ENG HRV ITA ESP dunja.odak@yahoo.com
091 568 1700
Dražena Perkov Šibensko - kninska
Splitsko - dalmatinska
ENG HRV ITA drazena.perkov@yahoo.com
098 938 3458
Maja Bilić Šibensko - kninska
Splitsko - dalmatinska
ENG HRV puntapetsplit@gmail.com
098 9864 791
Antonia Slamić Šibensko - kninska
Grad Zagreb
Zagrebačka županija
ENG HRV ITA FRA antonia.slamic@gmail.com
092 1885 693
Ivana Kovačević Šibensko - kninska
Splitsko - dalmatinska
ENG HRV FRA kovijana20@yahoo.com
095 5770 153
Dario Mikulandra Šibensko - kninska ENG HRV apartmanheli@gmail.com
097 6372 534
Antonija Arambašić Bilan Šibensko - kninska ENG HRV ITA RUS antonija_arambasic@yahoo.com
099 505 1462
Bruno Radić Šibensko - kninska
Zadarska županija
ENG HRV ITA bruno.radic5@gmail.com
098 9504 057
Zlatka Rodin Šibensko - kninska
Splitsko - dalmatinska
ENG HRV ITA zlatkarodin@yahoo.com
091 1572 653
Ana Paić Bumbak Šibensko - kninska ENG HRV ITA anapaicbumbak0810@gmail.com
095 8404 012
Božena Bulat Šibensko - kninska ENG GER HRV bozenabulat83@gmail.com
099 2135 062
Nikolina Slipčević Šibensko - kninska
Zadarska županija
ENG HRV ITA RUS nikolina.slipcevic612@gmail.com
095 9012 364
Sanja Rudan Šibensko - kninska ENG HRV RUS sanja_rudan@hotmail.com
091 9709 257
Anita Vukoja Šibensko - kninska
Zadarska županija
ENG HRV vukojaa74@gmail.com
092 233 6109
Mirko Burazer Šibensko - kninska
Splitsko - dalmatinska
Zadarska županija
ENG HRV ESP mirko.burazer@gmail.com
091 764 1519
Ivana Jakšić Šibensko - kninska ENG GER HRV ivanajaksic@gmx.net
092 3376 722
Maja Matošin Šibensko - kninska ENG GER HRV majamatosin@gmail.com
098 759 824
Tina Biluš Šibensko - kninska
Splitsko - dalmatinska
ENG HRV FRA RUS tvarnica22@gmail.com
099 684 1016
Ivana Vučinović Šibensko - kninska ENG HRV ivanasibenikguide@gmail.com
091 5838 847
Ivana Lovrić Šibensko - kninska ENG HRV ivanabucevic7@gmail.com
091 5983 499
Danijela Marinčić Šibensko - kninska ENG HRV FRA danijelamarincic75@gmail.com
098 9016 846
Veronika Milin Šibensko - kninska
Splitsko - dalmatinska
Zadarska županija
ENG GER HRV ITA veronika.milin@gmail.com
091 5519923
Ivan Višnjić Šibensko - kninska ENG GER HRV ivanvisnjic2@gmail.com
097 779 1789
Danijela Ćopić Šibensko - kninska ENG HRV danijela.copic@gmail.com
095 9023 680
Dario Biočić Šibensko - kninska
Splitsko - dalmatinska
ENG HRV RUS dariobiocic@gmail.com
099 222 42 60
Diana Bolanča Šibensko - kninska
Splitsko - dalmatinska
ENG HRV FRA diana.bolanca@gmail.com
091 209 64 11
Ante Carić Šibensko - kninska
Splitsko - dalmatinska
ENG HRV ITA ante.caric@gmail.com
091 500 6105
Ilijana Dragović Madić Šibensko - kninska ENG HRV lijana@active-destination.com
092 1859 057
Justina Cota Šibensko - kninska ENG HRV justina.cota533@gmail.com
091 6215 387
Krešimir Grubić Šibensko - kninska ENG HRV kresimir.grubic@gmail.com
099 2155 128
Merica Mikuličin Šibensko - kninska
Zagrebačka županija
Grad Zagreb
ENG HRV mikmeri21@gmail.com
095 8671 873
Zoja Radić Šibensko - kninska ENG HRV RUS zoya_radic@yahoo.com
091 1414 523
Karolina Ferlindeš Lučev Šibensko - kninska ENG HRV HUN ferlindes@gmail.com
098 9793 347
Marko Augustinović Zadarska
Šibensko-kninska
Splitsko dalmatinska
ENG GER HRV info@augusto-travel.com
098 926 9013
Ivana Breulj Zadarska
Šibensko-kninska
Splitsko dalmatinska
ENG GER HRV ITA ibreulj@gmail.com
091 948 8148
Dubravka Štrbinić Ciko Šibensko - kninska ENG HRV ITA FRA duba1110@yahoo.co.uk
091 5190027

Udruga turističkih vodiča "Mihovil Šibenik"
Info i najave: utvmihovil@gmail.com
Obala palih omladinaca 3 | 22000 Šibenik
Ovlaštene osobe za zastupanje udruge: 
Predsjednica: Tina Biluš +385 99 684 1016
Dopredsjednica: Mia Deković:  +385 91 566 7752
Tajnica: Nikol Dujmović +385 98 873 499