Kako angažirati vodiča
Udruga turističkih vodiča ''Mihovil'' Šibenik ne posreduje u dodjeli vođenja svojim članovima. U skladu s tim na našoj web stranici možete naći popis naših članova te ih angažirati direktno, kao i cjenik njihovih usluga.
Lista članova


Filtriranje prema jeziku:


ENG Engleski ITA Talijanski RUS Ruski GER Njemački FRA Francuski
ESP Španjolski HRV Hrvatski NED Nizozemski HUN Češki HUN Mađarski
SVE Švedski SK Slovački ESP Poljski JAP Japanski NOR Norveški

clik on for more info about your guide

  Ime i prezime Dozvola za županiju Jezici Kontakt
Marko Augustinović Zadarska
Šibensko-kninska
Splitsko dalmatinska
ENG GER HRV info@augusto-travel.com
098 926 9013
Zvonimira Krvavica Šibensko - kninska
Splitsko - dalmatinska
Dubrovačko neretvanska županija
ENG HRV FRA ESP kzvoone@gmail.com
091 563 1353
Marina Jurat Šibensko - kninska
Splitsko - dalmatinska
Zadarska županija
ENG HRV FRA marina_jurat@net.hr
095 811-8244, 098 973-8217
Dario Mikulandra Šibensko - kninska ENG HRV apartmanheli@gmail.com
097 6372 534
Ivana Jakšić Šibensko - kninska ENG GER HRV ivanajaksic@gmx.net
092 3376 722
Ivan Višnjić Šibensko - kninska ENG GER HRV ivanvisnjic2@gmail.com
097 779 1789
Merica Mikuličin Šibensko - kninska
Zagrebačka županija
Grad Zagreb
ENG HRV mikmeri21@gmail.com
095 8671 873
Benjamin Rade Šibensko - kninska
Zadarska
Splitsko - dalmatinska
ENG GER HRV benjamin.rade@croatiamignons.com
091 9171-333
Zorka Budimir Šibensko - kninska HRV FRA
098 977 35 20
Anka Vanjak Šibensko - kninska
Zadarska
ENG HRV FRA abagic@gmail.com
091 959 0940
Andreas Dujmović Šibensko - kninska
Zadarska županija
Splitsko - dalmatinska
ENG GER HRV andreas@sanandreas.hr
095 552 3682
Nikol Dujmović Šibensko - kninska
Zadarska
Splitsko - dalmatinska
GER HRV nikol.dujmovic@gmail.com
098 873 499
Josipa Petrina Šibensko - kninska HRV FRA josipa.montina@gmail.com
098 644 782
Božena Bulat Šibensko - kninska ENG GER HRV bozenabulat83@gmail.com
099 2135 062
Ilijana Dragović Madić Šibensko - kninska ENG HRV ilijana@active-destination.com
092 1859 057
Tea Govedić Šibensko - kninska ENG HRV CZE artea.tour@gmail.com
099 322-1010
Toni Brajković Šibensko - kninska ENG HRV toni.brajkovic@gmail.com
095 588 3360
Maja Bilić Šibensko - kninska
Splitsko - dalmatinska
ENG HRV puntapetsplit@gmail.com
098 9864 791
Tina Biluš Šibensko - kninska
Splitsko - dalmatinska
ENG HRV FRA RUS tvarnica22@gmail.com
099 684 1016
Julien Marin Cukrov Šibensko - kninska
Splitsko - dalmatinska
HRV FRA cukrov.marin@gmail.com
095 9033 430
Lores Kučaić Bobić Zadarska
Šibensko-kninska
Ličko-senjska
Primorsko-goranska
Istarska
GER HRV ITA lores.kucaic@gmail.com
098 959 0559
Senka Curavić Šibensko - kninska
Zadarska županija
Splitsko - dalmatinska
ENG HRV ITA senkatula@gmail.com
098 931 0824
Irena Kuač Šibensko - kninska
Splitsko - dalmatinska
Zadarska
ENG GER HRV irenakuac@hotmail.com
098 991 02 82
Vinka Bulat Erceg Šibensko - kninska
Splitsko - dalmatinska
GER HRV vinka.erceg.si@gmail.com
091 1612310; 095 8159098
Vinka Skorić Šibensko - kninska ENG HRV RUS CZE SK vinky.skoric@gmail.com
098 168 2574
Marina Arabadžić Šibensko - kninska
Splitsko - dalmatinska
ENG GER HRV ITA marina.sibenik@gmail.com
098 195 27 70
Bruno Radić Šibensko - kninska
Zadarska županija
ENG HRV ITA bruno.radic5@gmail.com
098 9504 057
Ivana Vučinović Šibensko - kninska ENG HRV ivanasibenikguide@gmail.com
091 5838 847
Veronika Milin Šibensko - kninska
Splitsko - dalmatinska
Zadarska županija
ENG GER HRV ITA veronika.milin@gmail.com
091 5519923
Karolina Ferlindeš Lučev Šibensko - kninska ENG HRV HUN ferlindes@gmail.com
098 9793 347
Sandra Grgas Šibensko - kninska ENG HRV sandragrgas79@gmail.com
098 179 03 88
Karmen Bezbradica Šibensko - kninska ENG HRV k.b.olala@gmail.com
091 731 7116
Marina Garma Zemunik Šibensko - kninska
Splitsko - dalmatinska
ENG HRV marina.garma@yahoo.com
091 560 61 16
Dunja Odak Šibensko - kninska ENG HRV ITA ESP dunja.odak@yahoo.com
091 568 1700
Anita Vukoja Šibensko - kninska
Zadarska županija
ENG HRV vukojaa74@gmail.com
092 233 6109
Nikolina Slipčević Šibensko - kninska
Zadarska županija
ENG HRV ITA RUS nikolina.slipcevic612@gmail.com
095 9012 364
Krešimir Grubić Šibensko - kninska ENG HRV kresimir.grubic@gmail.com
099 2155 128
Ronny Radić Šibensko - kninska
Splitsko - dalmatinska
GER HRV ronnyradic@gmail.com
098 9090024
Jasna Perica Šibensko - kninska
Zadarska
Splitsko - dalmatinska
GER HRV jasnaperica@net.hr
091 9144 715
Lucija Matacin Šibensko - kninska
Zadarska
ENG HRV FRA dujmovicl@yahoo.com
095 553 05 37
Antonija Arambašić Bilan Šibensko - kninska ENG HRV ITA RUS antonija_arambasic@yahoo.com
099 505 1462
Jasminka Kozić Šibensko - kninska
Zadarska
Splitsko - dalmatinska
Dubrovačko - neretvanska
Grad Zagreb i Zagrebačka županija
ENG GER HRV jasminka.kozic@gmail.com
098 818 704
Marijana Pušić Šibensko - kninska
Splitsko - dalmatinska
ENG HRV ITA maragasguidedtours@gmail.com
098 963 11 63
Danijela Ćopić Šibensko - kninska ENG HRV danijela.copic@gmail.com
095 9023 680
Mia Deković Šibensko - kninska
Splitsko - dalmatinska
ENG HRV ITA ESP mia.dekovic@gmail.com
091 566 7752
Tonći Mijić Šibensko - kninska
Splitsko - dalmatinska
Dubrovačko neretvanska županija
GER HRV sttonci@gmail.com
091 527 3757
Lada Damiani Šibensko - kninska
Varaždinska
Zagrebačka
Splitsko - dalmatinska
HRV ITA FRA ESP damianil@yahoo.com
091 3779746
Ines Ljubić Šibensko - kninska ENG GER HRV ITA inesljubic@gmail.com
098 276 510, 099 238 6085
Zlatka Rodin Šibensko - kninska
Splitsko - dalmatinska
ENG HRV ITA zlatkarodin@yahoo.com
091 1572 653
Danijela Marinčić Šibensko - kninska ENG HRV FRA danijelamarincic75@gmail.com
098 9016 846
Ivana Breulj Zadarska
Šibensko-kninska
Splitsko dalmatinska
ENG GER HRV ITA ibreulj@gmail.com
091 948 8148
Dubravka Štrbinić Ciko Šibensko - kninska ENG HRV ITA FRA duba1110@yahoo.co.uk
091 5190027
Ivana Ljubić Šibensko - kninska ENG HRV ITA iljubic30@yahoo.com
091 880 2955
Katarina Mujan Šibensko - kninska HRV JAP katarinamujan@gmail.com
091 569 7874
Dražena Perkov Šibensko - kninska
Splitsko - dalmatinska
ENG HRV ITA drazena.perkov@yahoo.com
098 938 3458
Maja Matošin Šibensko - kninska ENG GER HRV majamatosin@gmail.com
098 759 824
Mirko Burazer Šibensko - kninska
Splitsko - dalmatinska
Zadarska županija
ENG HRV ESP mirko.burazer@gmail.com
091 764 1519
Sanja Rudan Šibensko - kninska ENG HRV RUS sanja_rudan@hotmail.com
091 9709 257
Zoja Radić Šibensko - kninska ENG HRV RUS zoya_radic@yahoo.com
091 1414 523
Deana Karađole Radovčić Šibensko - kninska HRV ITA deana.radovcic@yahoo.com
091 5167 444
Danijela Tanfara Šibensko - kninska HRV ITA FRA ESP tanfica@gmail.com
095 544 0019
Silvana Suljak Šibensko - kninska
Splitsko - dalmatinska
Zadarska županija
Zagrebačka županija i grad Zagreb
ENG HRV NED silvanasuljak@hotmail.com
098 9050 747
Jasmina Nakić Šibensko - kninska
Splitsko - dalmatinska
ENG HRV ITA FRA jasmina.jaram@gmail.com
098 919 8089
Antonia Slamić Šibensko - kninska
Grad Zagreb
Zagrebačka županija
ENG HRV ITA FRA antonia.slamic@gmail.com
092 1885 693
Justina Cota Šibensko - kninska ENG HRV justina.cota533@gmail.com
091 6215 387
Vinko Bakija Šibensko - kninska
Zadarska županija
Splitsko - dalmatinska
ENG HRV ITA FRA vibak@vip.hr
091 211 4269
Ivanka Čoga Šibensko - kninska GER HRV ivankacoga@gmail.com
099 427 1280
Slavenka Ivanković Šibensko - kninska HRV POL slavena.otok@gmail.com
092 3803 021
Sanja Krnić Šibensko - kninska
Splitsko - dalmatinska
ENG HRV ITA ESP sanja_krnic@yahoo.com
095 910 0886
Ivana Kovačević Šibensko - kninska
Splitsko - dalmatinska
ENG HRV FRA kovijana20@yahoo.com
095 5770 153
Ana Paić Bumbak Šibensko - kninska ENG HRV ITA anapaicbumbak0810@gmail.com
095 8404 012
Anne Mirna Baus Šibensko - kninska
Splitsko - dalmatinska
HRV FRA amcukrov@gmail.com
095 8715 611
Dario Biočić Šibensko - kninska
Splitsko - dalmatinska
ENG HRV RUS dariobiocic@gmail.com
099 222 42 60
Ante Carić Šibensko - kninska
Splitsko - dalmatinska
ENG HRV ITA ante.caric@gmail.com
091 500 6105
Diana Bolanča Šibensko - kninska
Splitsko - dalmatinska
ENG HRV FRA diana.bolanca@gmail.com
091 209 64 11
Ivana Jurković Šibensko - kninska ENG HRV tim.ivana.jurkovic@gmail.com
091 566 9908
Igor Ianachi Šibensko - kninska ENG HRV RUS igor.yanaky@gmail.com
091 754 4087
Anita Garma Šibensko - kninska ENG HRV aklarendic@gmail.com
098 174 3285
Ana Ninić Šibensko - kninska
Splitsko - dalmatinska
ENG HRV RUS ESP ananinic@gmail.com
098 816 488
Ivana Lovrić Šibensko - kninska ENG HRV ivanabucevic7@gmail.com
091 5983 499

Udruga turističkih vodiča "Mihovil Šibenik"
Info i najave: utvmihovil@gmail.com
Obala palih omladinaca 3 | 22000 Šibenik
Ovlaštene osobe za zastupanje udruge: 
Predsjednica: Tina Biluš +385 99 684 1016
Dopredsjednica: Mia Deković:  +385 91 566 7752
Tajnica: Nikol Dujmović +385 98 873 499